انواع چراغ ماشین

در سیستم روشنایی خودرو های سواری از چراغ های گوناگون و متعددی استفاده شده است، هر کدام از این چراغ
ها به منظور خاصی در بدنه خودرو نصب می شوند. شکل ظاهری چراغ های روشنایی متنوع اند و بر مبنای طراحی
کارخانه سازنده در روی خودرو تعبیه ميشوند

انواع چراغ ماشین

در سیستم روشنایی خودرو های سواری از چراغ های گوناگون و متعددی استفاده شده است، هر کدام از این چراغ

ها به منظور خاصی در بدنه خودرو نصب می شوند. شکل ظاهری چراغ های روشنایی متنوع اند و بر مبنای طراحی

کارخانه سازنده در روی خودرو تعبیه ميشوند

اچراغ های روی بدنه خودرو شامل:

۱-چراغ های بزرگ جلو:

از چراغ های بزرگ جلو برای تامین روشنایی مسیر حركت خودرو در هنگام شب استفاده میشود و نقش مهمی

زیبا جلوه دادن خودرو  دارد.

۲-چراغ های مه شكن:

در بیشتر خودرو های جدید دو عدد چراغ در قسمت جلوی خودرو طراحی و نصب شده است. مدار الکتریکی این

دو چراغ از مدار چراغ های بزرگ جلو و چراغ های پارک جداگانه  است و با سوئیچ تعبیه شده در پنل جلوی راننده

روشن و خاموش می شود. این چراغ ها نیز وظیفه روشن نمودن مسیر حرکت خودرو را بر عهده دارند.

۳-چراغ های خطر:

چراغ های خطر، به منظور هشدار و هم چنین مشخص نمودن موقعیت خودرو در محیط کم نور، هوای مه آلود و نیز

تاریکی هوا طراحی، در قسمت عقب خودرو در روی بدنه نصب می گردد. تعداد چراغ های خطر به تعداد حداقل یک

عدد در هر سمت بدنه است، که در بعضی از خودرو ها دارای کاسه چراغ مستقل از دیگر چراغ های عقب است و

در بعضی دیگر به همراه چراغ ترمز به طور مشترک در یک کاسه ی چراغ قرار می گیرند

۴­- چراغ های ترمز :

چراغ های ترمز از نوع چراغ های هشدار دهنده است. روشن شدن  چراغ ترمز به منظور گرفتن ترمز و كاهش

سرعت است.

۵-چراغ های دنده ترمز:

چراغ های دنده عقب به منظور روشن کردن فضای عقب خودرو و آگاهی سایرین از جهت حرکت خودرو طراحی و

ساخته شده است. این چراغ ها که دو عددند در کنار چراغ های خطر، ترمز و راهنما در روی بدنه تعبیه می شوند.

تلق یا عدسی چراغ های دنده عقب بی رنگ و شفاف انتخاب شده اند و دارای برجستگی هایی است که پرتوهای

نور لامپ را در محیط پخش می کند. این چراغ ها به صورت مجزا و یا همراه با سایر چراغ ها در قسمت عقب خودرو

نصب میگردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.