پر بازدیدترین ها هفته

آخرین مطالب

مقاله های آموزشی

نشانه خرابی پمپ بنزین ورنا

از آنجا که پمپ بنزین ورنا اصلی ترین قطعه در سیستم سوخت رسانی این خودرو محسوب میشود لذا خرابی آن بسیار موجب غیر قابل استفاده شدن ورنا شما خواهد شد. از این رو ما به بررسی نشانه های خرابی پمپ بنزین ورنا، علل خرابی این قطعه و همینطور…