آخرین مطالب

مقاله های آموزشی

علت قفل شدن فرمان چیست؟

فرمان نقشی بسیار مهم در خودروها دارد و باید به درستی کار کند. هرگونه مشکلی در سیستم فرمان باید فوراً برطرف شود تا ایمنی سرنشینان خودرو و سایر افراد حاضر در خیابان و جاده حفظ شود. یکی از مشکلاتی که ممکن است برای فرمان بوجود بیاید،…