كمك فنر و انواع آن

كمك فنر  همانطور كه از اسمش پيداست ، به فنر  کمك  می نماید تا با تغيير شكل در مقابل نیروی خارجی  انرژی  ذخیره  کند و به محض حذف نیروی خارجی اين انرژی ذخیره  شده  را به سرعت ازاد  نماید  .

كمك فنر بعد از  چند بار  ارتعاش به تعادل ميرسد .

اگر ارتعاش جديدي به سیستم تعلیقي كه در حال ارتعاش است  وارد گردد، دامنه ارتعاشات با هم جمع ميشوند.

اين تجمع ، توليد رزونانس ميكند که برای سرنشینان ناراحت کننده است ، برای اين موضوع استفاده ازارتعاش گیر یا

کمک فنربای خودرو ضروری می باشد  لازم است .

کمک فنر روغنی (هیدرولیکی): Hydraulic Shock Absorber

یک سیلندر پر از روغن در این نوع از کمک فنرها وجود دارد که داخل آن یک پیستون در حال حركت است.

پس از اعمال نیرو به پیستون، روغن از سوراخ هایی که روی پیستون محدود است،رد ميشود.

حين حرکت پیستون ، مقاومت زیادی وجود دارد. بنابراين پیستون به آهستگی حرکت ميكند و نوسانات را از بین می برد.

 

انواع مختلف کمک فنر
Hydraulic Shock Absorber
انواع مختلف کمک فنر

 

سوراخ های پیستون هر مقدار کمتر و اندازه ی آن ها کوچکتر باشد، ضریب میرایی کمک فنر بیشتر خواهد بود و بر عکس هر چه قدر سوراخ ها بیشتر و سایز آن ها بزرگتر باشد، ضریب میرایی کمک فنر کمتر است.

 

کمک فنر تلسکوپی: Telescopic Shock Absorber

در اين كمك فنر ، در هنگام خروج روغن از پیستون، روغن از سوراخ های بزرگتری خارج می شود و در این هنگام مقاومت کمتر است اما زمان بازشدن کمک فنر ، روغن بایستي كه از سوراخ های کوچکتری عبور کند، پس با مقاومت بیشتری مواجه ميشويم.

جمع شدن در اين نوع كمك فنر به آسانی انجام می شود تا ضربه در همان ابتدا خوب جذب شود.

اما هنگام بازشدن ، از خود مقاومت زیادی نشان می دهند تا نوسانات را از بین ببرد.

 

انواع مختلف کمک فنر
انواع مختلف کمک فنر
Telescopic Shock Absorber

 

کمک فنر هیدرو استاتیکی:Hydrostatic Shock Absorber

در کمک فنر روغنی،احتمال دارد هنگام عبور با سرعت روغن از سوراخ ها ،روغن هوا بگیرد و کف کند.

داخل محفظه ي سیلندر معمولاً گاز نیتروژن فشرده وارد می کنند تا اين مشكل برطرف شود. گاز نيتروژن معمولا  براي تركيب نشدن با روغن در کیسه لاستیکی قرار می گیرد تا با روغن ترکیب نشود.

 

انواع مختلف کمک فنر

کمک فنر بادی:Air Shock Absorber

داخل اين نوع كمك فنر ، محفظه ي هوای فشرده آب بندی شده وجود دارد که هوای فشرده ی آن توسط یک کمپرسور تأمین می گردد.

به منظور کنترل فشار هوای داخل سیلندر، سوپاپ هايی براي کنترل ورودی و خروجی هوا موجود است.

 

انواع مختلف کمک فنر

 

کمک فنرهای قابل تنظیم: Adjustable Shock Absorber

براي این کمک فنرها،ضريب ميرايي قابل تنظیم است.تواتايي تغییر ضریب میرایی و ثابت فنر وجود دارد تا با توجه به شرایط، از خود واكنش نشان دهد. به عنوان مثال، هنگامي كه ماشين با سرعت زیاد از روی دست اندازرد ميشود،در زمان كوتاه به سيستم تعليق ضربه ای شدید وارد می گردد،

در این وضعيت کمک فنرها بايد نرم تر کار کنند در حالی که وقتي خودرو آهسته از همین دست انداز عبور کند، باید کمک فنر سفت تر باشد.

 

انواع مختلف کمک فنر

سنسورهایی در اين كمك فنرها موجود است که شرایط حرکت خودرو مانند شتاب، سرعت و نیروهای وارده را دریافت کرده و پس از بررسي اطلاعات، باز و بسته شدن سوپاپ های ورودی و خروجی را کنترل می نمايد.

در نتيجه ورود و خروج مقدار روغن و یا هوا، میزان سختی کمک فنرها، متناسب با شرایط تنظیم می شود.

 

کمک فنر اهرمی: Lever Shock Absorber

نیرو در اين كمك فنر توسط یک اهرم به داخل سیلندر منتقل می شود. در این وضعيت پیستون ها به یک سمت و روغن در جهت مخالف جریان می یابد. هنگام جمع شدن فنر ، روغن از مجراهای درشت عبور ميكند. هنگام باز شدن فنر، روغن از مجراهای ریز رد ميشود.

این شرايط در کمک فنر،  در برابر حرکت  ايجاد مقاوت کرده از بین رفتن نوسانات را باعث می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.