عمر باتری خودرو

مهمترین مشخصه یک باتری خراب درست استارت نخوردن خودرو است! اما چون باتری بخشی از یک
سیستم بزرگتر است، ممکن است دلیل از کار اُفتادن آن، مشکلی باشد که در قسمت دیگر خودرو بوجود آمده
و با باتری ارتباط مستقیم دارد. به طور مثال اگر دینام به خوبی کار نکند، باتری به میزان کافی شارژ نشده و در
نتیجه برق مورد نیاز خودرو را تامین نخواهد کرد و از عمر آن کاسته خواهد شد.
بهترین روش برای اطلاع از وضعیت باتری خودرو، استفاده از دستگاه مخصوص این کار است که در اکثر
تعمیرگاه‌ها یافت می‌شود.
تست سلامت باتری یکی از مواردی است که بایستی در لیست موارد نگهداری خودرو جای بگیرد؛ این جمله
بدین معنا است که با هربار تعویض روغن، از مکانیک خود بخواهید تا شما را از وضعیت باتری خودرویتان مطلع
سازد. در برخی از موارد ظاهر باتری بهترین نشانه برای اطلاع از وضعیت آن است؛ زمانی که در ظاهر باتری
زنگ‌زدگی و یا خوردگی مشاهده کردید، بدانید که در آن احتمال نشتی وجود دارد. اگر از قاب محافظ و یا
پوشش عایق استفاده می‌کنید، در فاصله زمانی معین زیر آن را نگاهی بیاندازید و وضعیت باتری را وارسی
کنید. همچنین از وضعیت قطب‌های منفی و مثبت باتری غافل نشوید و با استفاده آب و جوش شیرین در
فاصله زمانی معین آن‌ها را تمیز کنید..
به یاد داشته باشید که این کار را تنها با استفاده از دستکش مخصوص انجام دهید، زیرا محلول اسید سولفوریک
موجود در باتری برای پوست ضرر دارد. باتری از جمله قطعات بی‌آزار و وفاداری است که اغلب راننده‌ها از وجود
آن‌ها غافل می‌شوند و زمانی به فکر آنها میافتند که کار از کار گذشته. بنابراین با رعایت چند نکته ساده سلامت
باتری خودروی خود را به خطر نیاندازید.
تعویض باتری:
عویض باتری خودرو کاری بسیار ساده است؛ اگر برای تعویض باتری خودروی خود دچار سردرگمی شدید و به
دنبال برند خاصی هستید، باید به این نکته توجه داشته باشید که برند به تنهایی دلیلی بر کیفیت و تضمینی
برای عمر باتری نیست.
عمر باتری:
تمامی باتری‌های تولید شده دارای تاریخ تولید هستند و بایستی ظرف ۶ ماه پس از آن تاریخ فروخته شده و
مورد استفاده قرار گیرند؛ بنابراین به تاریخ حک شده بر روی باتری توجه داشته باشید. در برخی موارد تاریخ
بصورت کد بر روی باتری چاپ می‌شود.

عمر باتری خودرو

مهمترین مشخصه یک باتری خراب درست استارت نخوردن خودرو است! اما چون باتری بخشی از یک

سیستم بزرگتر است، ممکن است دلیل از کار اُفتادن آن، مشکلی باشد که در قسمت دیگر خودرو بوجود آمده

و با باتری ارتباط مستقیم دارد. به طور مثال اگر دینام به خوبی کار نکند، باتری به میزان کافی شارژ نشده و در

نتیجه برق مورد نیاز خودرو  را تامین نخواهد کرد و از عمر آن کاسته خواهد شد.

بهترین روش برای اطلاع از وضعیت باتری خودرو، استفاده از دستگاه مخصوص این کار است که در اکثر

تعمیرگاه‌ها یافت می‌شود.

تست سلامت باتری یکی از مواردی است که بایستی در لیست موارد نگهداری خودرو جای بگیرد؛ این جمله

بدین معنا است که با هربار تعویض روغن، از مکانیک خود بخواهید تا شما را از وضعیت باتری خودرویتان مطلع

سازد. در برخی از موارد ظاهر باتری بهترین نشانه برای اطلاع از وضعیت آن است؛ زمانی که در ظاهر باتری

زنگ‌زدگی و یا خوردگی مشاهده کردید، بدانید که در آن احتمال نشتی وجود دارد. اگر از قاب محافظ و یا

پوشش عایق استفاده می‌کنید، در فاصله زمانی معین زیر آن را نگاهی بیاندازید و وضعیت باتری را وارسی

کنید. همچنین از وضعیت قطب‌های منفی و مثبت باتری غافل نشوید و با استفاده آب و جوش شیرین در

فاصله زمانی معین آن‌ها را تمیز کنید..

به یاد داشته باشید که این کار را تنها با استفاده از دستکش مخصوص انجام دهید، زیرا محلول اسید سولفوریک

موجود در باتری برای پوست ضرر دارد. باتری از جمله قطعات بی‌آزار و وفاداری است که اغلب راننده‌ها از وجود

آن‌ها غافل می‌شوند و زمانی به فکر آنها میافتند که کار از کار گذشته. بنابراین با رعایت چند نکته ساده سلامت

باتری خودروی خود را به خطر نیاندازید.

تعویض باتری:

عویض باتری خودرو کاری بسیار ساده است؛ اگر برای تعویض باتری خودروی خود دچار سردرگمی شدید و به

دنبال برند خاصی هستید، باید به این نکته توجه داشته باشید که برند به تنهایی دلیلی بر کیفیت و تضمینی

برای عمر باتری نیست.

عمر باتری:

تمامی باتری‌های تولید شده دارای تاریخ تولید هستند و بایستی ظرف ۶ ماه پس از آن تاریخ  فروخته شده و

مورد استفاده قرار گیرند؛ بنابراین به تاریخ حک شده بر روی باتری توجه داشته باشید. در برخی موارد تاریخ

بصورت کد بر روی باتری چاپ می‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.