شهر های كم استرس جهان و رتبه تهران ۱

بودن در فضاي شهري پر از تنش و استرس متواند بر روح و روان مردم آن شهر تاثيرات مخربي بگذارد . مسلما شلوغ ترين و طبعا پر استرس ترين شهرهاي جهان پايتخت ها هستند . پايتخت ها شهرهايي هستند با تجمع مشاغل و آدم ها . اهميت كيفيت زندگي مردم ساكن در يك پايتخت و تاثيرش بر فضا و حتي سرنوشت يك جامعه بر كسي پوشيده نيست. به عنوان مثال بسياري از انسان هاي مهم ،تاثيرگذار، جريان ساز و پيشرو يك كشور در پايتخت آن زندگي ميكنند، بنابراين فضاي كلي زندگي در آن شهر بر زندگي آن ها تاثير ميگذارد و طبعا اگر آن ها در فضايي پر استرس و افسرده زندگي كنند جريان هايي زير سايه افسردگي و نااميدي فضاي كلي يك كشور را فرا مي گيرد .

سایتی به نام زيپ جت با بررسي موارد مختلف در يك كشور و با امتیازاتی که به آنها می دهد میزان استرس آن شهر را مشخص می کند.

مواردي شامل جمعیت ، درآمد ، قدرت خرید ، قرض ، امنیت ، بیکاری ، فضای سبز شهر ، ترافیک ، وسایل نقلیه عمومی ، برابری جنسیتی و قومیتی ، میزان آلودگی صوتی و آلودگی هوا و آلودگی از لحاظ نور ( همانند کم نور بودن فضای شهری ) ، همچنین مدت زمان روشن بودن هوا ، سلامت جسمی و سلامت روحی می شود. به هر یک از این فاکتورها از ۱ تا ۱۰ امتیاز داده می شود ، ۱ بالاترین امتیاز و ۱۰ پایین ترین امتیاز را دارد و در نهایت امتیازات با هم جمع شده و نمره نهایی میزان استرس موجود در هر شهر مشخص می شود.

و اما تهران

شايد هر كس حتي اگر براي مدت كوتاه طعم تهران نشيني را چشيده باشد بتواند رتبه اش را حدس بزند .

در كمال تاسف شهر تهران یکی از پر استرس ترین پایتخت ها به حساب مي آيد . تهران در میان ۱۵۰ شهر این لیست در رتبه ۱۴۵ ایستاده است. مواردی همچون شلوغ بودن شهر از لحاظ جمعیت ، سیستم حمل و نقل عمومی و مهم تر از همه آلودگی هوا از جمله مواردیست که باعث استرس در فضای شهر می گردد.

شلوغي تهران
تصويري از ازدحام جمعيت در تهران

امروزه تهران از لحاظ مسيرهاي عبور و مرور مانند بزرگراهها و پل ها وضعيت نسبتا خوبي دارد ، از لحاظ سيستم هاي حمل و نقل مانند مترو ، بي آر تي اقدامات گسترده اي انحام گرفته است . گرچه در شهري با اين ابعاد شلوغي نبود سيستم حمل و نقل موسوم به قطار هوايي به شدت احساس ميشود .

اما مشكل شلوغي شهر تهران مشكلي است كه بايد در سطح ملي برايش چاره اي انديشديد . اگر ميخواهيم تهران از اين شلوغ تر نشود بايد كاري كنيم و يا ميكرديم! كه شهرهاي اطراف تهران تا شعاع دويست كيلومتري ، از اين شلوغ تر نشود . همه ما ميدانيم كه حجم زيادي از عبور و مرور در داخل تهران در روز توسط مردم غيرساكن در تهران صورت ميگيرد . مردم شهرهاي اطراف كه خود جمعيتشان به طرز سرسام آوري در حال افزايش است.

تا زماني كه فكري بنيادي به حال سيل جمعيت سرازير به سمت تهران نكنيم ، اگر تمام تهران بزرگراه شود و مترو و سيستم هاي حمل و نقل ، باز هم دردي دوا نخواهد شد . چون اين سيل هميشه چند منزل از ما جلوتر خواهد بود.

شلوغي مترو صادقيه
مترو صادقيه

اگرچه برفرض اگر روزي توانستيم مشكل شلوغي ، كيفيت حمل و نقل را برطرف كنيم فقط يكي از آيتم ها برآورده شده .

به زعم نويسنده راه حل اساسي ، باور جمعي به حركت در جهت حفظ محيط زيست ، بومي گرايي و يكپارچه سازي كشور از لحاظ توزيع امكانات در تمامي زمينه هاست .

در مطلب بعدي 10 شهر از كم استرس ترين شهرهاي جهان را بررسي مي كنيم

 

نظرات بسته شده است.