مرور برچسب

لوازم یدکی

معرفی لوازم یدکی

ECU

ECU یکی از قطعات خودرو میباشد که در ماشین های انژکتوری وجود دارد ECU ماننده دیگر قطعاتی که از زمان وارد شدن…