گيربكس:

گیربکس یکی از اعضای سیستم انتقال قدرت می باشد وظیفه گیربکس تبدیل دور و گشتاور بوده گیربکس وظیفه دارد که گشتاور (قدرت) و دور موتور را تغییر داده و به دلخواه راننده و نیاز جاده و خیابان دور را کم قدرت را زیاد یا بلعکس دور را زیاد و قدرت را کم کند در مواقعی نیاز می باشد

گیربکس یکی از اعضای سیستم انتقال قدرت می باشد وظیفه گیربکس تبدیل دور و گشتاور بوده گیربکس وظیفه دارد که گشتاور (قدرت) و دور موتور را تغییر داده و به دلخواه راننده و نیاز جاده و خیابان دور را کم قدرت را زیاد یا بلعکس دور را زیاد و قدرت را کم کند در مواقعی نیاز می باشد که از قدرت بیشتری جهت حرکت اتومبیل  استفاده  شود همین  طور نیاز می شود که  پس  از حرکت اتومبیل سرعت بیشتری داشته و به حرکت خود ادامه دهد امروزه به علل اقتصادی و  ایمنی  بیشتر گیربکس های دنده ای را ترجیح می دهند در گیربکس های دنده ای هر زوج دنده فقط یک نسبت  دور  و گردش را به وجود می اورد در نتیجه برای به دست اوردن نسبت تبدیل های مختلف باید از چندین زوج دنده استفاده کرد.

انواع گیربکس

گیربکس دو نوع است : گیربکس معمولی و گیربکس اتوماتیک  . در بعضی از اتومبیل ها دسته دنده بغل فرمان قرار دارد و در اکثر اتومبیل ها دسته دنده در سمت راست راننده روی  گیربکس  بسته شده است که به ان دنده گیربکس گویند.

انواع محور یا شفت در گیربکس (جعبه دنده)

۱- شفت ورودی (شفت کلاچ)   ۲- شفت اصلی یا شفت دو   ۳- شفت دنده عقب

وظیفه دنده ها در گیربکس تغییر دور گشتاور وظیفه دنده ها می باشد وظیفه دنده برنجی هماهنگ کننده دور بین دنده بوده و عمل تعویض دنده را تسریع می کندوظیفه خار موشکی جلو برنده و نگه دارنده دنده برنجی می باشد وظیفه مته ساچمه ماهک برای جلوگیری  از بیرون زدن دنده هنگام حرکت اتومبیل و ثابت ماندن دنده از مته و ساچمه استفاده می شود.

معایب عمده گیربکس

کلیه دنده ها به جز دنده چهار زوزه می کشد

۱- سائیدگی و کچلی دو طرف میل دنده زیر محل قرار گرفتن ساچمه ها

۲- کچلی و سائیدگی ساچمه ها یا بلبرینگ دنده زیر

یکی از دنده ها هنگام حرکت زوزه می کشد (مثلا دنده دو)

۱- سائیدگی و معیوب شدن بوش همان دنده     ۲ – تیز کردن و سائیدگی همان دنده

هنگام حرکت دو دنده از یک ماهک بیرون می زند (مثال دنده دو و سه)

۱- معیوب بودن یا شکستن فنر و ساچمه ماهک ۲- خلاصی و سائیدگی بیش از حد میل ماهک و ماهک

کلیه دنده ها بیرون می زند

۱-خلاصی افقی بیش از حد مجاز دند

۲- سائیدگی بیش از حد واشر مسی دو طرف دنده زیر

هنگام حرکت و رها کردن کلاچ از گیربکس صدای زوزه شنیده می شود

معیوب بودن بلبرینگ یا بو سر میل لنگ

کلیه دنده های تعویضی تولید صدا می کند معیوب

۱- معیوب بودن سیستم کلاچ از جمله هوا

۲- رگلاژ نبودن کلاچ

۳- معیوب بودن دیسک و صفحه کلاچ

هنگام تعویض دنده عقب صدا می کند و ه سختی تعویض می شود

چون دنده عقب فاقد دنده برنجی می باشد احتمالا دور ارام موتور زیاد است

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.