رینگ و پیستون

نگ و پیستون یکی از قطعات مهم در لوازم یدکی خودرو میباشد بین پیستون و سیلندر مقداری لقی وجود دارد تا در اثر حرارت، پیستون به دیواره ی سیلندر نچسبد. از طرف دیگر، این لقی را باید با وسیله ای مناسب آب بندی نمود این وظیفه ی مهم را رینگ به عهده دارد.

رینگ و پیستون

رینگ و پیستون یکی از قطعات مهم در لوازم یدکی خودرو میباشد بین پیستون و سیلندر مقداری لقی وجود دارد تا در اثر حرارت، پیستون به دیواره ی سیلندر نچسبد. از طرف دیگر، این لقی را باید با وسیله ای مناسب آب بندی نمود این وظیفه ی مهم را رینگ به عهده دارد.

رینگ ها در یک نقطه دارای بریدگی هستند و هنگامی که داخل سیلندر قرار می گیرند مقدار کمی جمع می شوند، به طوری که فاصله ی دهانه ی رینگ به حداقل می رسد. رینگ ها در داخل شیار پیستون با لقی کمی قرار می گیرند و دیواره ی سیلندر را جارو می کنند. حالت فنریت رینگ موجب می شود که همیشه به دیواره ی سیلندر بچسبد و از آن فاصله نگیرد. بنابراین عمل آب بندی را به خوبی انجام می دهد در ضمن رینگ، فشار احتراق و حرارت بالا را به خوبی تحمل می کند.

رینگ پیستون کمپرسی
این رینگ وظیفه دارد که از نشت فشار تراکم و احتراق به کارتر جلوگیری نماید. معمولاً در پیستون موتور ها دو عدد رینگ کمپرس وجود دارد، ولی پیستون با سه رینگ کمپرس نیز طراحی شده است. محل قرار گیری آن ها بالای پیستون است و هر یک به صورت یک پارچه ساخته می شوند.

رینگ پیستون روغنی این رینگ وظیفه دارد از نشت روغن به اتاق احتراق جلوگیری کند و روغن دیواره ی سیلندر را بتراشد و به کارتر باز گرداند. به طور کلی رینگ روغن، در پایین رینگ های کمپرس قرار دارد، ولی اگر در پیستون، دو رینگ روغن وجود داشت، یکی از آن ها در زیر قسمت گژن پین نصب می گردد.محل قرار گیری رینگ های روغن در پیستون دارای شیار هایی است تا از آن قسمت روغن به کارتر باز گردد. رینگ روغن معمولاً به صورت سه پارچه بوده، شامل دو تیغه ی نازک در بالا و پایین و یک رینگ انبساط دهنده در وسط است. رینگ انبساط دهنده وظیفه دارد در همه حال تیغه های نازک را به دیواره ی سیلندر بچسباند.البته رینگ های روغن یک پارچه نیز در موتور ها کاربرد دارند. در این نوع رینگ عموماً یک فنر در قسمت میانی رینگ قرار می گیرد تا به آن حالت فنری مناسب بدهد.

می دانید دهانه ی رینگ های نصب شده روی پیستون برای قرار گیری داخل سیلندر، باید مقداری جمع شوند بنابراین هنگام جا زدن پیستون به طریقی باید رینگ های آن را جمع کرد و سپس پیستون را به داخل سیلندر هدایت نمود. رینگ جمع کن وسیله ای است که این وظیفه را انجام می دهد. این ابزار دارای چند لایه ورق فلزی استوانه شکل است و توسط آچار و کشش تسمه ی اطراف آن، قطر ورق ها تغییر می یابد بنابراین، برای پیستون های مختلف می توان از آن استفاده نمود. پیستون مورد نظر را داخل رینگ جمع کن قرار می دهند و سپس دهانه ی رینگ جمع کن را با آچار، کوچک می کنند تا پیستون داخل آن محکم شود.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.