اكسل چیست؟

‌محور مركزی یك دنده یاچرخ اكسل است. می توان اینگونه گفت كه اكسل جهت نصب چرخ ها مورد استفاده قرار میگیرد به این دلیل نباید
از پیچیدگی خاصی در مكانیزم آن وجود داشته باشد ولی هنگامی كه وظایف دیگری ماننده : مكانیزم فرمان انتقال قدرت كاهش دور تعدیل اثر جاده آزادیهای حركتی خاص و… به عهده اكسل قرار داده میشود می توان دید كه طرح آن از پیچدگی قابل توجهی برخوردار است.

اکسل محور مركزی یك دنده یا چرخ اكسل است که جهت نصب در بخش جلوبندی خودرو و چرخ ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از پیچیدگی خاصی در مكانیزم آن وجود داشته باشد ولی هنگامی كه وظایف دیگری ماننده : مكانیزم فرمان  انتقال قدرت  كاهش دور

تعدیل اثر جاده  آزادیهای حركتی خاص و… به عهده اكسل قرار داده میشود می توان دید كه  طرح آن از پیچدگی قابل توجهی برخوردار است.

بنابراین ميتوان اكسل ها را  به انواع مختلفی طيقه بندی كرد:

۱-اكسل صلب یا یا ثابت:

در این نوع اكسل ها محور دورانی چرخ ها دو طرف توسط یك بدنه سخت و ثابت به یكدیگر متصل مي باشند بنابراین جایجایی چرخ دریك طرف منجر به جابجایی در طرف دیگر خواهد شد .

۱-۱-اكسل جلو فرمان پذیر:

در این گونه اكسل باتوجه به ظرفیت تحمل بار هندسی در جلو خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.

۲-۱-اكسل عقب محرك:

در اكثر خودروهای تجاری اكسل عقب و ظیفه انتقال قدرت به چرخ ها و به حركت درآوردن خودرو را دارد.

۳-۱-اكسل جلو محرك:

این اكسل دو وظیفه انتقال قدرت و فرمان پذیری را ایفا می كند.

۴-۱-اكسل مرده:

از این نوع اكسل ها برای افزایش ظريف باربری خودرو استفاده می شود.

۲-اكسل های تعلیق مستقل:

دراین نوع اكسل ها هرگونه حركتی در چرخ یك طرف خودرو تاثیر قابل توجهی بر حركت طرف دوم خودور نخواهد

داشت ، چون اجزای اكسل و تعلیق در دو طرف خودرو كاملاً از یكدیگر مجزا بوده و اصطلاحاً مستقل می باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.